U steunt niet óns maar vía ons steunt u het goede doel.

Wij vragen vooral om uw bijdrage voor de goede doelen van RoPa. Er is echter ook veel nodig om deelname te realiseren en het evenement tot een goed einde te brengen. Denk aan vervoer, brandstofkosten, eten, drinken, kleding enz. Ook hier kunt u ons helpen met een financiële bijdrage of bijdrage in natura. U kunt contact opnemen met de sponsorcommissie om een pakket op maat af te spreken. Iedere donateur krijgt een vermelding op de website en op facebook en twitter, voor grotere donaties zijn tegenprestaties op maat bespreekbaar. Denk aan logo's op kleding of busjes, tot lezingen en workshops. 

via deze link

De Belastingdienst heeft Stichting Team Haagsche Bluf met ingang van 15 november 2016 de zogenaamde ANBI-status verleend. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Onze vrienden